Καταστατικό Σωματείου

Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία « Λέσχη Φίλων - Μοτοσικλετιστών Varadero Ελλάδας» και με έδρα την ΑΘΗΝΑ. Η επωνυμία του σωματείου στα Αγγλικά θα είναι «Varadero Club Hellas» και θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες. Άρθρο 2 Σκοπός του Σωματείου Σκοπός του Σωματείου είναι η καλλιέργεια και η προώθηση του συνδέσμου μεταξύ ιδιοκτητών ή

By |2024-05-25T08:21:08+00:00March 4th, 2021|Categories: Χωρίς Κατηγορία|0 Comments

Εσωτερικός Κανονισμός

Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 24/11/2014 αποφασίζεται ο εσωτερικός κανονισμός , ο οποίος δεν θα αντιβαίνει ούτε θα παραβαίνει το καταστατικό ίδρυσης του VARADERO CLUB HELLAS. Σκοπός του Εσωτερικού κανονισμού είναι η δημιουργία διατάξεων με σκοπό την αποτελεσματική και σωστή λειτουργία του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΜΟΤ/ΤΩΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ: Η στάθμευση των

By |2023-07-25T11:57:37+00:00March 4th, 2021|Categories: Χωρίς Κατηγορία|0 Comments
Go to Top