Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιαννακάρης Νίκος
Γραμματέας: Φούντας Δημοσθένης
Ταμίας: Κοτζιάς Αθανάσιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μουτσάτσος Παναγιώτης
Υπεύθυνος Εκδρομικού: Λιόλιος Ιωάννης
1ο   Αναπληρωματικό Μέλος:
Μάλιαρης Βασίλειος
2ο   Αναπληρωματικό Μέλος:
3ο   Αναπληρωματικό Μέλος:
Κεσουδάκης Νικόλαος
Σούγκας Χαράλαμπος
Καταστατικό Σωματείου Εσωτερικός Κανονισμός