Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Καλυβιανάκης Γιώργος
Γραμματέας: Φτελιανός Αργύρης
Ταμίας: Γιαννακάρης Νίκος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μουτσάτσος Παναγιώτης
Υπεύθυνος Εκδρομικού: Πηλιχός Θανάσης
1ο   Αναπληρωματικό Μέλος:
 
2ο   Αναπληρωματικό Μέλος:  
Καταστατικό Σωματείου Εσωτερικός Κανονισμός