Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Σταυρόπουλος Χρήστος

Γραμματέας

Αναγνωστόπουλος Βλάσσης

Ταμίας

Γιαννακάρης Νίκος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Τσιάφιτσας Προκόπης

Υπεύθυνος Εκδρομικού

Γεωργάκης Βαγγέλης